0

LOCATION

โครงการ เดอะ บางกอก เรสซิเดนท์ ตั้งอยู่ เลขที่ 19 ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ก่อนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ เพียง 200เมตร

ท่านสามารถเดินทางมาโครงการ เดอะ บางกอก เรสซิเดนท์ ด้วยรถไฟฟ้า MRT โดยลงรถไฟฟ้าที่สถานีเพชรบุรี ใช้ทางออกที่ 1 แล้วเลี้ยวซ้ายมายังจุดจอดรถ Shuttle Bus ซึ่งจอดริมถนนหน้าสถานี MRT และใช้บริการรถ Shuttle Bus (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตามตารางเวลา